Contents copyright 2009, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, all rights reserved.
Strona internetowa
jest współfinansowana
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Koło zainteresowań - matematyka
w roku szkolnym 2009/2010
prowadzący: mgr Joanna Werszynin
Zajęcia koła matematycznego prowadzone w ramach projektu "Równy start w przyszłość" mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, obejmujących wiedzę wykraczającą poza podstawę programową oraz przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach matematycznych.
W roku szkolnym 2009/2010 w zajęciach biorą udział uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych w trzech  grupach:


Na zajęcia zostali przyjęci wszyscy uczniowie zainteresowani matematyką, niezależnie od osiąganych wyników na lekcjach.  Na zajęciach koła panują inne warunki niż na lekcjach.
Stosowane są także inne formy pracy niż w klasie, gdzie nauczyciel pracuje z dziećmi na różnym poziomie. Tematyka zajęć wykracza poza obowiązujący program nauczania, uwzględniając zainteresowania uczniów. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, uczestniczą w konkursach. Uczą się korzystania z różnych źródeł informacji, programów multimedialnych. Będą przygotowywać  własne prezentacje i referaty, samodzielnie zdobywając informacje. Układają krzyżówki, rebusy, łamigłówki o tematyce matematycznej.
Głównymi celami pracy na kole matematycznym są:

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczeń:Sugerowana przeglądarka: Internet Explorer
Strona:   1    2   3    4    5    6   z   6
Strona:   1    2   3    4    5    6   z   6