Contents copyright 2009, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, all rights reserved.
Strona internetowa
jest współfinansowana
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia logopedyczna
w roku szkolnym 2009/2010
prowadzący: mgr Anna Sadowska
       Mowa jest sprawnością, która wymaga doskonalenia. Stopień rozwoju mowy zależy od psychofizycznego rozwoju dziecka.
            Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo, u jednych szybciej u innych wolniej lub nieharmonijnie.
          W wyniku prowadzonych badań logopedycznych wyłoniono dzieci z zakłóceniami rozwoju mowy w klasach "0a" (10 osób) i "0b" (14 osób).
           Cała terapia składa się z dwóch etapów: wyłonienia prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski oraz utrwalenia tego wzorca w spontanicznej mowie dziecka.
        Terapia obejmuje ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego, syntezy i analizy słuchowej oraz percepcji wzrokowej.
Każde dziecko posiada zeszyty ćwiczeń logopedycznych zawierający
mgr Anna Sadowska

Zobatrz też: zajęcia wyrównawcze - j. polski
Ćwiczenia artykulacyjne
Ćwiczenia artykulacyjne
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia fonacyjne
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia fonacyjne
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia oddechowe
Sugerowana przeglądarka: Internet Explorer
Strona: 1   2   3   4   z  4